Sijoitustyöryhmä

Turun Seudun Ekonomien sijoitustyöryhmä on perustettu vuonna 2020 ja samaisen vuoden syyskokoukselle tuotiin esitys yhdistyksen varojen sijoittamisesta. Työryhmä kuitenkin aloitti sijoitusstrategian ja pitkän tähtäimen sijoitussuunnitelman teon heti perustamisen jälkeen.

Sijoitusstrategia ja sen mukaiset sijoitusehdotukset tuotiin hallituksen päätettäväksi keväällä ja syksyllä 2021.

Sijoitustyöryhmä kokoontuu muutaman kerran vuodessa taikka tarpeen mukaan. Kokouksissa yhdistyksen talousvastaava esittelee sijoitusten ja yhdistyksen taloudellisen tilanteen. Työryhmä päivittää sijoitussuunnitelmaa tai sijoitusstrategiaa tarvittaessa. Kokoontumisista laaditaan muistio ja tilannekatsaus sekä mahdolliset muutosehdotukset esitetään hallitukselle.

Sijoitustyöryhmä esittelee sijoituskatsauksen säännöllisesti jäsenistölleen yhdistyksen sääntömääräisissä kevät- ja syyskokouksissa.

Tule mukaan!

Lähetä sähköpostia toimisto@turunseudunekonomit.fi ja kerromme lisää.