Turun Seudun Ekonomien voimassa olevat säännöt ja vuosikertomukset