Turun Seudun Ekonomien voimassa olevat säännöt ja toimintakertomukset