Turun Seudun Ekonomit ry on Suomen Ekonomit - Finlands Ekonomer paikallisyhdistys, joka toimii kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden yhdyssiteenä Turun seudulla. Suomen Ekonomit on kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden ja alan opiskelijoiden etujärjestö ja palveluorganisaatio. Turun Seudun Ekonomit ry puolestaan tuo ekonomitoiminnan ja Suomen Ekonomien palvelut ja edut paikalliselle tasolle.

Turun Seudun Ekonomit ry tarjoaa oivan verkoston työelämään. Yhdistyksen järjestämät koulutustilaisuudet, yritysvierailut ja muut tapahtumat antavat mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen ja henkilökohtaisen yhteysverkoston rakentamiseen. Yhdistys työskentelee myös ekonomien uratavoitteiden saavuttamiseksi osallistumalla ekonomikoulutuksen kehittämiseen ja tarjoamalla täydennyskoulutusta jäsenkunnalleen.

Turun Seudun Ekonomit ry on yksi vanhimmista ja suurimmista Suomen Ekonomien jäsenyhdistyksistä. Se perustettiin vuonna 1938 toimimaan ekonomien yhdyssiteenä ja äänitorvena. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yli 2 400. Yhdistyksen toiminnasta vastaa johtokunta, joka valitaan yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa. Johtokunnan jäsenten toimikausi on kolme vuotta ja kolme jäsentä on erovuorossa vuosittain.

Yhdistys ilmoittaa järjestämistään tapahtumista neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä jäsenlehdessä, Ekonomi-lehden jäsenpalstalla sekä näillä www-sivuilla. Lisäksi yhdistys lähettää uutiskirjeitä sähköpostitse kerran kuukaudessa, paitsi heinäkuussa.