Turun Seudun Ekonomit mukana turkulaisen ekonomin ammatillisessa kehityksessä

Turun Seudun Ekonomit on noin 2400 jäsenellään osa yli 50 000 liiketoimintaosaajan valtakunnallista Ekonomiyhteisöä. Ekonomit on yhteisö, joka antaa jäsenilleen voimaa niin haastaviin tilanteisiin kuin omaan kehittymiseenkin. Yhteisöllisyys lisää yhteisön jäsenen sosiaalista pääomaa ja se vaatii syntyäkseen yhteisön jäsenten tai eri ryhmien jäsenten keskinäistä luottamusta, avointa kommunikaatiota, vuorovaikutusta ja osallistumista.

Yhteisöllisyyden kokemista edistävät yhteiset tavoitteet ja avoin päätöksentekokulttuuri. Vuoden 2020 alussa aloittanut yhdistyksen hallitus jatkaa yhteisömme kehittämistyötä yhdistyksen syyskokouksessa päätettyjen linjausten mukaisesti. Vuoden 2019 lopulla valmistunut jäsenkysely antoi myös runsaasti ajatuksia kehittämistyöhön.

Yhdistyksen hallitus pyrkii edistämään avointa päätöksentekoa jakamalla jäsenille monipuolista tietoa ja erilaisia näkemyksiä kuuntelemalla.

Miten sinä koet Turun Seudun Ekonomit yhteisönä? Anna rohkeasti palautetta. Osallistumalla voit vaikuttaa.

Heli Hookana, puheenjohtaja

Turun Seudun Ekonomien uutisia

Tapahtumia