Turun Seudun Ekonomit mukana jäsentensä ammatillisessa kehityksessä

Turun Seudun Ekonomit on noin 2400 jäsenellään osa yli 50 000 liiketoimintaosaajan valtakunnallista Ekonomiyhteisöä. Olemme kolmanneksi suurin ekonomiyhdistys. Ekonomit on yhteisö, joka antaa jäsenilleen voimaa niin haastaviin tilanteisiin kuin omaan kehittymiseenkin. Yhteisöllisyys lisää yhteisön jäsenen sosiaalista pääomaa. Yhteisöllisyys vaatii syntyäkseen yhteisön jäsenten tai eri ryhmien jäsenten keskinäistä luottamusta, avointa kommunikaatiota, vuorovaikutusta ja osallistumista.

Yhteisöllisyyden kokemista edistävät yhteiset tavoitteet ja avoin päätöksentekokulttuuri. Yhdistyksen hallitus jatkaa yhteisömme kehittämistyötä yhdistyksen syyskokouksessa 2020 päätettyjen linjausten mukaisesti. Vuoden 2021 kehittämisen painopisteinä ovat monipuolinen viestintä, jäsenhankinta ja opiskelijayhteistyö.

Yhdistyksen hallitus pyrkii edistämään avointa päätöksentekoa jakamalla jäsenille monipuolista tietoa ja erilaisia näkemyksiä kuuntelemalla. Miten sinä koet Turun Seudun Ekonomit yhteisönä? Anna rohkeasti palautetta. Vuoden 2021 teemaa lainaten: 

Löydä oma heimosi!

Heli Hookana, puheenjohtaja

Turun Seudun Ekonomien uutisia

Urapoluilla-podcast

Tapahtumia