Turun Seudun Ekonomien hallitus

Turun Seudun Ekonomien hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 6-9 muuta jäsentä, joiden tulee olla Turun Seudun Ekonomit ry:n varsinaisia jäseniä. Jokaisella hallituksen jäsenellä on omaa vastuualueensa.

Yhdistyksen puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa. Hallituksen muut jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Syyskokouksessa valitaan myös erovuorossa olevien tilalle uudet hallituksen jäsenet.

Osallistuminen yhdistyksen hallitustyöskentelyyn on loistava mahdollisuus vaikuttaa ja vahvistaa Turun talousalueen ekonomiyhteisöä ja -yhteistyötä. Uusia hallituspaikkoja vapautuu haettavaksi joka vuosi. Mikäli haluat mukaan vaikuttamaan, ole yhteydessä puheenjohtajaamme.