TSEmppari-stipendi

TSEmppari on Turun Seudun Ekonomit ry:n myöntämä 300 euron arvoinen stipendi. Stipendi jaetaan vuosittain hakemusten perusteella kahdelle sellaiselle maisterivaiheen opiskelijalle, jotka opiskelevat Turun kauppakorkeakoulussa sekä täyttävät alla mainitut muut perusteet. 

TSEmppari-stipendin säännöt


Stipendien hakuaika on kunkin vuoden syys-lokakuu.

Stipendit jaetaan kunkin vuoden loppuun mennessä.

Stipendiä voi hakea itselleen tai toiselle, joka täyttää mainitut kriteerit.

Stipendien saajat valitaan niiden joukosta, joiden opintomenestys on hyvä ja jotka ovat osallistuneet menestyksellisesti opiskelijajärjestön toimintaan tai toimineet kannustajana muille opiskelijoille (ns. TSEmppari). Saajan on opiskeltava Turun kauppakorkeakoulussa ja oltava Turun KY:n tai TSE Mastersin jäsen.

Stipendejä jaetaan vuosittain kaksi, kumpikin arvoltaan 300 euroa. Hallitus voi muuttaa stipendien kappalemäärää tai arvoa esimerkiksi vähäisen hakijamäärän takia.

Turun Seudun Ekonomit ry:n hallitus nimeää vuosittain stipendityöryhmän. Työryhmä valitsee 3–4 parhaiten kriteerit täyttävää hakemusta, jotka se esittelee hallitukselle. Hallitus päättää stipendien saajat stipendityöryhmän esityksen perusteella.

Hallitus ratkaisee saajat ja toimistosihteeri ilmoittaa asiasta saajille. Stipendi annetaan saajalle seuraavassa sopivassa opiskelijatapahtumassa.

Tieto stipendien haun alkamisesta julkaistaan ainakin Turun Seudun Ekonomit ry:n nettisivulla ja hakuaikaa edeltävässä jäsenlehdessä.

Tieto stipendien hakuajan alkamisesta lähetetään sähköisesti Turun KY:n ja TSE Mastersin puheenjohtajille.

Turun Seudun Ekonomit ry:n hallitus voi muuttaa ja päivittää näitä sääntöjä tarpeen vaatiessa.