Uudet jäsenkriteerit hyväksyttiin syyskokouksessa

25.11.2021

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous kokoontui tiistaina 16.11. Radisson Blu Marina Palacessa. Esityslistalla oli sääntömääräisten asioiden lisäksi myös yhdistyksen hallituksen esitys uusista jäsenkriteereistä. Syyskokous päätti yksimielisesti hyväksyä hallituksen esityksen jäsenkriteereistä. Jatkossa yhdistyksen hallitus voi hyväksyä henkilöjäseneksi aiempaan tapaan 

  • suomalaisen alemman (ekonomi, diplomekonom, akateeminen sihteeri, kirjeenvaihtaja, nykyinen KTK),
  • ylemmän kauppatieteellisen tutkinnon (nykyinen KTM) 
  • kauppatieteellisen jatkotutkinnon (KTL tai KTT) suorittaneen henkilön

Lisäksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä henkilöjäseneksi jatkossa

  • tekniikan alan yliopistotutkinnon suorittaneen silloin, kun pääaine / suuntautuminen on tuotantotalous
  • valtiotieteiden tai yhteiskuntatieteiden tutkinnon suorittaneen silloin, kun pääaine / suuntautuminen on kansantaloustiede
  • Helsingin yliopiston maa- ja metsätaloustieteellisen tiedekunnan tutkinnon suorittaneen silloin, kun pääaine / suuntautuminen on elintarvike-ekonomia, maatalousekonomia, ympäristö- ja luonnonvaraekonomia tai vastaava
  • muun sellaisen yliopistotutkinnon (esim. hallintotieteiden tutkinnot), joissa tutkinnon sisältö on osaamistavoitteiltaan, pääaineeltaan tai suuntautumisvaihtoehdoltaan (esimerkiksi taloustiede) verrattavissa edellä mainittuihin määritelmiin.

Myös sellaiset henkilöt, jotka ovat suorittaneet kauppatieteellisiä yliopisto-opintoja (60 ECTS, opiskellen noin yhden vuoden opinnot tai enemmän) voidaan hyväksyä yhdistyksen jäseniksi.

Kokouksessa Lauri Liljenbäck valittiin jatkamaan hallituksessa opiskelija- ja nuorekonomivastaavana kaudella 2022 - 2024.