Tule hallitukseen!

18.9.2022

Marraskuun syyskokouksessa on vapautumassa neljä tehtävää nykyisten tehtävien määräajan umpeutuessa. Haussa tulevat olemaan puheenjohtajan, talousvastaavan, jäsenvastaavan ja
tämän lehden päätoimittajan tehtävät. Tehtävät käynnistyvät 1.1.2023 alkaen. Jäsenlehden päätoimittajan täytyy kuitenkin aloittaa tehtävään perehtyminen jo tämän vuoden puolella, sillä jokaisen lehden suunnittelu aloiteteaan kaksi-kolme kuukautta ennen sen julkaisemista. 


Puheenjohtaja

Yhdistyksen puheenjohtajan tehtäviin kuuluu muun muassa hallituksen kokousten johtaminen ja asioiden valmistelun varmistaminen sekä suhdetoiminta. Puheenjohtaja on toimistovastaavan esihenkilö. Puheenjohtaja kuuluu Suomen Ekonomien Ekonomipuheenjohtajien verkostoon, joka kokoontuu käsittelemään ajankohtaisia asioita muutaman kerran vuodessa tarpeen mukaan joko liittokokousten yhteydessä tai webpalaverina.

Kysy lisää tehtävästä Heli Hookanalta, puh. 050 5410 869 tai sähköpostitse heli.hookana(at)talenom.fi.

Talousvastaava

Yhdistyksen talousvastaava seuraa yhdistyksen kassatapahtumia ja valvoo, että palkanlaskenta sekä työnantajavelvotteet hoidetaan. Hän valmistelee pankki-, tili-, sijoitusasiat sekä vastaa sopimuksista. Talousvastaavan tehtäviin kuuluu talousarvion valmistelu, koonti  ja esittely hallitukselle. Yhdistyksen kvartaaliperusteisesta seurannasta ja tilinpäätöksestä vastaa tilitoimisto.

Kysy lisää tehtävästä Hanna Korhoselta, puh. 050 558 8214 tai sähköpostitse hanna.korhonen(at)vero.fi.

Jäsenvastaava

Jäsenvastaavan tehtävä on varmistaa, että yhdistyksen toiminta palvelee koko jäsenistöä. Hän seuraa jäsenmäärän kehittymistä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä varmistaa, että tapahtumatarjonta on monipuolista ja kattavaa.

Kysy lisää tehtävästä Marianne Suomiselta, puh. 050 561 8503 tai sähköpostitse m.suominen(at)kolumbus.fi.

Jäsenlehden päätoimittaja

Jäsenlehden päätoimittaja on vastuussa jäsenlehdestä kokonaisuudessaan. Hän valitsee lehtitiimin, joka työstää ja oikolukee lehden eri osiot sovitun mukaisesti. Päätoimittaja vastaa lehtien ilmestymisten vuosittaisesta aikataulutuksesta sekä lehden sisällöstä ja ulkonäöstä. Hän pitää myös yhteyttä lehden taittajaan.

Kysy lisää tehtävästä Jaana Määttälältä, puh. 050 558 4607 tai sähköpostitse jaana.maattala(at)gmail.com.