Jäsenkyselyn tulokset ovat valmiit

23.1.2020

Turun Seudun Ekonomit teetti marraskuussa 2019 jäsentutkimuksen, jossa selvitettiin yhdistyksen toiminnan tunnettuutta, jäsenten näkemyksiä tapahtumista ja heidän mielipiteitään yhdisyksen jäsenlehdestä ja muusta viestinnästä. Tutkimukseen osallistui 242 henkilöä eli 10,1 prosenttia jäsenistä. Kysely kohdistettiin myös niille Turun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille, joilla on KylteriPlus-jäsenyys.


Jäsenlehti suosituin

Turun Seudun Ekonomien viestintäkanavista jäsenlehti on suosituin ja sitä lukee 94 prosenttia vastaajista. Lähes 80 prosenttia vastaajista lukee jäsenlehteä paperiversiona. Jäsenet arvostavat jäsenlehden ulkoasussa sen selkeyttä, hyvää jäsentelyä sekä raikasta ja positiivista ilmettä. Jäsenet toivovat, että lehdessä olisi enemmän tieteellisiä artikkeleita sekä lisää kirjoituksia paikallisten ekonomien tarinoista ja talouselämän ilmiöistä. 

Jäsenlehden tavoin myös uutiskirjeen osalta arvostetaan sen selkeyttä ja hyvää jäsentelyä. Osa kyselyyn vastanneista piti uutiskirjettä liian pitkänä, mikä tekee sen nopeasta silmäilystä vaikeaa.

Yleisin syy lukea sekä jäsenlehteä että uutiskirjettä on se, että jäsenet haluavat saada tietoa yhdistyksen toiminnasta, kuten tulevista koulutuksista ja tapahtumista. 
Koulutukset ja seminaarit kiinnostavat jäseniä

Yhdistyksen tapahtumiin on osallistunut 61 prosenttia vastaajista ainakin kerran. Syiksi osallistumattomuuteen mainittiin ajan tai kiinnostuksen puute ja haluttomuus käydä tapahtumissa yksin. Ongelmaksi nousi myös se, että suosituimmat tapahtumat täyttyvät liian nopeasti. Suosituimmat tapahtumat ovat koulutukset ja seminaarit, joihin on osallistunut 41 prosenttia vastaajista. Yritysvierailuihin ja kulttuuritapahtumiin on osallistunut noin 30 prosenttia vastaajista. 

Lue lisää jäsenkyselyn tuloksista jäsenlehdestämme.