Yrittäjyysohjelma

Turun Seudun Ekonomien Yrittäjyysohjelman tarkoitus on tuoda ekonomiyrittäjyyttä enemmän esille niin jäsenistöllemme kuin yhdistyksen ulkopuolellekin. Yrittäjätarinoiden kautta on tarkoitus luoda innostavia esimerkkejä yrittäjyyden eri muodoista, kannustaa jäseniämme näkemään myös yrttäjyyden uravaihtoehtona sekä luoda verkostoa ekonomiyrittäjien sekä yrittäjyydestä kiinnostuneiden kesken.


Yhteistyökumppaneiden tilaisuudet ja sähköpostilista
Yrittäjiä auttavat mm. Potkuri, TE-keskus, Turun kauppakorkeakoulu ja muut oppilaitokset, TuKKK:n alumnit, Varsinais-Suomen yrittäjät, ym. Näiden tahojen järjestämät tilaisuudet ja palvelut saattavat sopia hyvin myös ekonomiyrittäjille. TSE:n Yrittäjyysohjelman roolina on toimia tiedotuskanavana yrittäjyydestä kiinnostuneidelle sekä jo yrittäjänä toimiville jäsenille.