Työelämäfoorumi

Turun Seudun Ekonomien työelämätyöryhmän tarkoituksena on edistää jäseniensä työllistymistä yhdistyksen toimialueella, jossa olennaisena osana on verkostoituminen.

Työryhmä pyrkii kontaktoimaan alueen elinkeinoelämän päättäjiä ja alueella eniten ekonomeja työllistäviä yrityksiä. Kontaktoinnin keskeinen viesti on kirkastaa ja terävöittää nykyaikaisen ekonomiosaamisen tietämystä yrityksissä ja samalla kartoittaa potentiaalisia työpaikkoja (niin sanotut piilotyöpaikat). Toinen tärkeä kohderyhmä on startup- ja kasvuyritysten kontaktointi, sillä tämänkaltaisissa yrityksissä voi olla piilevä tarve rekrytoida ekonomeja. Työryhmä pyrkii myös vaikuttamaan TE-palveluihin ja muihin koulutustahoihin ekonomien työllistymistä tukevan koulutuksen kehittämiseksi.

Työryhmä toteuttaa työllistymistä edistäviä workshop-tilaisuuksia, joihin kutsutaan muun muassa paikallisia ekonomiyrittäjiä. Yhdessä Suomen Ekonomien (entinen SEFE) kanssa yhdistys pyrkii saamaan myös työllistämispalveluita Turkuun.

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Yhdessä voimme vaikuttaa ja saada tuloksia aikaiseksi. Jokaisen jäsenemme työllistyminen on kaikkien etu.

Työelämäryhmä kutsuu kaikki asiasta ja omasta työllistymisestään kiinnostuneita mukaan ryhmän toimintaan.

Osallistu ja ota yhteyttä työryhmän vetäjään Riitta Hairistoon sähköpostitse: riitta.hairisto(at)meyerturku.fi.