Merkurin järjestämä seminaari MLB - Merkur Lectures in Business

Aika: 19.9.2019 klo 13:00
Paikka: Kårens festsal, Tavastgatan 22, Åbo

Ruotsinkielisen sisaryhdistyksemme Merkurin järjestämä jokavuotinen seminaari.

Välkommen på Merkur Lectures in Business 2019

Ni är varmt välkomna att delta i årets Merkur Lectures in Business (MLB), som arrangeras torsdagen den 19.9. i Kårens festsal, Tavastgatan 22. Temat i år är "Sustainable business - the new normal?

Program

13.00 Öppningshälsning

Christer Nyholm, Styrelseordförande, Ekonomföreningen Merkur r.f.
Petri Palmroth, Partner, PricewaterhouseCoopers Oy
Malin Brännback, Dekanus, Åbo Akademi

13.15 Studentgrupp inom marknadsföring, Åbo Akademi
”Det nya normala? Unga vuxnas konsumtionsattityder och vanor”

13.45 Johanna Lindström, doktorand och universitetslärare, Åbo Akademi
"Digital natives - mediebeteende då och nu"

14.15 Kaffe och mingel

14.45. Maria Flemmich, Head of Operations, Avidly
"Sustainability branding - hållbarhet a la Avidly. Om ett företag och deras kunder"

15.15 Timo Ketonen, Entreprenör och affärsängel
"Entreprenörskap handlar om resiliens
- för en tech startup kan det ta 10-15 år att uppnå framgång"

16.00 Tillställningen avslutas

Fritt inträde - varmt välkommen!

Anmäl dig senast torsdagen den 12 september 2019 per e-post till kansli@ekonomforeningenmerkur.fi

Ekonomföreningen Merkur rf